Informační systém
Digitální technické mapy
Královéhradeckého kraje

O portálu
IS DTM
Portál Informačního systému digitální technické mapy kraje (IS DTM) je webová aplikace, která umožňuje zobrazovat, vyhledávat a žádat o údaje  dopravní a technické infrastruktury (DTI) a základní prostorové situace (ZPS) na území Královéhradeckého kraje. Portál je součástí celostátního Informačního systému digitální mapy veřejné správy (Portál DMVS), který je spravován Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním na základě zákona č. 47/2020 Sb. o zeměměřictví.
Portál IS DTM umožňuje zobrazení dat z digitální technické mapy kraje v různých měřítkách a také umožňuje vyhledávat a zobrazovat informace o jednotlivých objektech infrastruktury.
Portál je určen pro širokou veřejnost, orgány veřejné správy, vlastníky, správce a provozovatele dopravní a technické infrastruktury, projektanty, stavebníky, geodety a další zájemce. Je dostupný zdarma, ale pro přístup k některým funkcím a datům je nutné se přihlásit přes NIA ID. 

Úvod