Informační systém
Digitální technické mapy
Královéhradeckého kraje

O portálu
IS DTM
Digitální technická mapa je vedena pro území kraje. Správcem digitální technické mapy kraje je krajský úřad v přenesené působnosti. Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře. Projekty DTM krajů jsou realizovány z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO). Kraje realizují jednak projekt zaměřený na konsolidaci a pořízení dat k naplnění datového obsahu DTM, jednak implementační projekt krajských informačních systémů DTM s integrací na jednotné rozhraní IS DMVS.

Aktualizováno: 18.07.2023 - Vytvořeno: 11.07.2023

1.7.2023 - Zahájení testovacího provozu IS DTM

Aktualizováno: 11.07.2023 - Vytvořeno: 11.07.2023

26.6.2023 - Novela vyhlášky o DTM kraje

Úvod