26.6.2023 - Novela vyhlášky o DTM kraje

11. 07. 2023

26.6.2023 - Novela vyhlášky o DTM kraje

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č.186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje.