1.7.2023 - Zahájení testovacího provozu IS DTM

11. 07. 2023

1.7.2023 - Zahájení testovacího provozu IS DTM

Začátkem července 2023 byl v souladu s Etapami zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů (IS DTM) zahájen testovací provoz Informačního systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM). V jednotlivých krocích testovacího provozu bude zároveň v souladu s Rámcovým harmonogramem klíčových kroků při budování Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) realizováno vzájemné testování napojení těchto informačních systémů a ověřování datových toků. Součástí testovacího provozu je i tzv. datová stabilizace, při které mimo jiné dochází k ověřování funkcionalit a stability celého systému z pohledu správy dat. Postupně bude docházet k rozšiřování veřejně dostupného datového obsahu a služeb. Další významný časový milník je plánován na 1. 4. 2024, kdy se předpokládá postupné připojování správců/vlastníků/ provozovatelů technické infrastruktury. Základní funkcionality IS DTM budou provozovány již v režimu produkčního provozu. Datová základna DTM bude již konzistentní a stabilizovaná včetně historizace. Produkční provoz bude v souladu se zákonem zahájen až 1. 7. 2024.