Výzva vlastníkům, provozovatelům a správcům DTI k předání údajů do DTM od 10.5.2024

V souladu s bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, (zavedených zákonem č. 47/2020 Sb. Čl. II) zpřístupnil Královéhradecký kraj digitální technickou mapu kraje a tímto vyzývá obce a další vlastníky, provozovatele a správce dopravní a technické infrastruktury k součinnosti, zejména k předání jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje. Data o dopravní a technické infrastruktuře mohou být do DTM krajů předávána pouze standardními službami IS digitální mapy veřejné správy a IS digitální technické mapy, a to po předchozí registraci v registru subjektů. Potřebné informace k registraci jsou dostupné na internetové stránce ČÚZK - Portál DMVS. Vlastníci dopravní a technické infrastruktury přitom zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

 Údaje, prosím, předávejte od 10.5.2024.

Doporučujeme vlastníkům, provozovatelům a správcům před importem dat o své dopravní a technické infrastruktuře do produkčního prostředí DTM prostřednictvím IS DMVS otestovat tyto importy nejprve v integračním prostředí IS DMVS INT1. Případně alespoň ověřit, zda byly importy dat dopravní a technické infrastruktury otestovány dodavatelem jejich software. Dokumentace k integračnímu prostředí je dostupná na stránkách ČÚZK.

 

Dokumenty

Odebrat filtr
Rok/č. Název Poznámka Druh Typ Platnost od Vytvořeno Vytvořil Změněno Akce
2024/6 Seminář pro geodety v Jihočeském kraji Modelové příklady měření dat DTM ostatní platné 19.06.2024 19.06.2024 Holas Jiří 19.06.2024 Stáhnout
2024/4 Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci s dokumentací Dokument stanovuje pravidla pro pracovní postupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů základní prostorové situace DTM kraje při předávání změn údajů o poloze a výšce objektu nebo zařízení v souvislosti s požadavky na jejich vedení vyplývající z platných předpisů vyhlášky platné 23.05.2024 08.04.2024 27.05.2024 Stáhnout
2024/5 Dokumentace API Integrace na systémy 3. stran Specifikace připojení dat DTM (JVF DTM, ortofoto) formou webových služeb (WMS/WMTS) do mapových aplikací ostatní platné 22.05.2024 22.05.2024 Holas Jiří 22.05.2024 Stáhnout
2024/3 Vyhláška č. 186/2023 Sb. Vyhláška č. 186/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje vyhlášky platné 29.02.2024 08.04.2024 08.04.2024 Stáhnout
2024/2 Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, která stanoví: obsah DTM zjednodušený způsob vedení DTM způsob předávání údajů o změnách obsahu DTM výměnný formát DTM poskytování údajů z DTM obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců DTI obsah seznamu editorů DTM vyhlášky platné 29.02.2024 08.04.2024 08.04.2024 Stáhnout
2024/1 Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 47/2020 Sb. Zákon č. 47/2020 Sb., kterým byl novelizován zák. č. 200/1994 přináší od 1.7.2023, resp. od 1.1.2023 povinnost ČÚZK vybudovat a spravovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude centrální částí systému zastřešující krajské IS DTM a který bude zajišťovat funkce řešené na centrální úrovni. Zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů - mění mj. účinnost zákona č. 47/2020 Sb. na termín 1. 7. 2024. vyhlášky platné 29.02.2024 08.04.2024 08.04.2024 Stáhnout